adres fındık
Kurtlar Turizm
ekoyaşam
koto
Haber reklam

Güncel

Yüksek Mimar Salih Işık: "Hedef yaşanabilir bir kent, batı yakasında bir il”

Çayırova Belediye Meclis üyesi Yüksek Mimar Salih Işık “Marka kent olmak istiyorsanız çoğulcu demokrasiyi işletmemiz gerekiyor.Hedef yaşanabilir bir kent, batı yakasında il”dedi.

10 Nisan 2019 Saat: 13:45
Yüksek Mimar Salih Işık: Hedef yaşanabilir bir kent, batı yakasında bir il”
Yüksek Mimar Salih Işık: "Hedef yaşanabilir bir kent, batı yakasında bir il”

ÇAYIROVA-Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Meclis üyesi Yüksek Mimar Salih ışık Çayırova Belediye Meclisi’nde 2018 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla onaylanırken Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Meclis üyesi Yüksek Mimar Salih ışık yaptığı konuşmada “31 Mart 2019 mahalli idareler seçimini tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli Çayırova’da da yaptık. Halkımız, bu dönemde Çayırova’da Ana muhalefet partisi olarak bizlere görev verdi. Bu görevi Çayırova halkına layık olarak yürütmeye önem göstereceğiz. Yapılan yanlışların düzeltilmesi için, çaba harcayacağız.”dedi.

"Yapılan yanlışların düzeltilmesi için, çaba harcayacağız"

CHP grubu adına konuşan  Çayırova Belediye Meclis üyesi Yüksek Mimar Salih ışık açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimini tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli Çayırovada’da yaptık.Halkımız, bu dönemde Çayırova’da Ana muhalefet partisi olarak bizlere görev verdi. Bu görevi Çayırova halkına layık olarak yürütmeye önem göstereceğiz. Yapılan yanlışların düzeltilmesi için, çaba harcayacağız. 

Umuyoruz ki bu süreçte bizlerin yapmış olduğu ikaz ve uyarıları dikkate alırsınız. Sakın ha, meclis çoğunluğunuza güvenerek olmayacak işler yapmaya kalkışmayın. Karşınızda bizleri ve Çayırova halkını bulursunuz. Bu halk zamanı geldiğinde ders vermesini iyi bilir. Türkiye’deki büyükşehirlerdeki sonuçlarda bunun bir göstergesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak aldığımız ilkesel karar doğrultusunda ÇAYIROVA halkının yararına olan her konuda üzerimize düşen sorumluluğu bugüne kadar üzerimize aldık, almaya da devam edeceğiz. 

"Yaşanabilir bir Çayırova'yı oluşturmak için Çayırova halkına söz verdik"

31 mart yerel seçimler öncesi sizlerde, bizlerde yaşanabilir bir Çayırova’yı oluşturmak için Çayırova halkına söz verdik. Şimdi görev zamanı iktidarıyla muhalefetiyle el ele verip çayırovayı bölgenin en güzel, en mutlu ilçesi yapma zamanı. Faaliyet raporlarına baktığımızda, bir çok eksiklik görülmekte…

Örneğin Müdürlüklere baktığımızda, 18 müdürlüğümüzün, kaçı asaleten kaçı vekaleten yürütülmekte olduğu bilgisi yoktur. Şeffaf yönetimlerde bu tip bilgiler halkın ulaşabildiği noktada yayınlanması gerekmektedir. 

Bilgi işlem müdürlüğünün, 174.sayfa 4. Maddesinde ifade edilen dijital arşiv sitemine geçilmesi ekonomik yetersizlik olarak görünmekte. Bilgi çağının ve erişebilirlik noktasında olmak, günümüz koşullarında dijital bilgi sisteminde olmaktadır. Mutlaka kısa zamanda dijital dosyalama, arşiv ve e imza sisteminin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün, 175 sayfa 10. Maddesinde ifade edilen, kent meydanın çalışmaları %96 olarak halen devam etmekte ne aşamadayız. İnşaat mühendisi olmanız ve Çayırova’da mimarlık mühendislik hizmetleri yapmanız dolayı ile bölgeye uygun kimlik oluşturacak sanatsal unsuları barındıracak bir proje olması hepimizin temennisi olacaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 176. Sayfası 22. Maddesinde, Küçük Sanayi Sitesi yapılması ile tamamlanma oranında taslak aşamasında olduğunu görmekteyiz. Riskli alan olan belirtilen yerde mağduriyetlerin olmaması için bölgeni kanaatlerini aldık mı?

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün, 176 sayfa, 2. ve 3. Maddelerinde ifade edilen belediyemizin 116 davadan 48 adet dava kaybetmesi ne anlama geliyor sormak İsterim.

“Hastane yer konusu iyi fizibilite edilmemiş”

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, sayfa 177, 15 maddesinde belirtilen Çayırova Devlet Hastanesi yapılacak yerin belirlenmesi ve plan uygulama işlemleri yapılması işlemi. Arkadaşlar kamu hizmetinin uygun yer ve uygun koşullarda insanları ulaşılabilir noktası burada gözardı edilmiştir. Yer seçimi konusu ve fizibilitesi iyi bir analiz edilmemiştir.

“Cumhuriyet mahallesinde halk huzursuz”

16 maddesinde ise Cumhuriyet mahallesi. Riskli alan ilan edilmesi bölgede yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi için plan ve uygulama işlemleri var devam ettiği ifade edilmekte. Ancak bizler ve sizler seçimlerde bu bölgeye gittik. Ciddi anlamda o bölgede huzursuzluk hâkim. Yöntemin nasıl olacağı konusunda halka bilgi verilmemiş. Halka rağmen yapılan faaliyetler kamusal hizmet bile olsa toplumda karşılığı yoktur.

“İnsana dokunan projeler lazım”

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, sayfa 177, 4 .maddesinde düzenlenen etkinlik sayısının 1 olarak ifade edilmesi çok manidar olarak görüyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaptığı etkinlikler sosyal belediye olma yolunda iyi bir göstergedir. İnsana dokunan projeler toplumda her zaman kabul görmektedir. Bu çalışmalarda emeği tüm ayrıca teşekkür etmek gerekiyor.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün veri tablosunda sadece gerçekleşme oranı bir kısmı ifade edilmiş halbu ki, açıklama kısmında bir şey ifade edilmiyor. Örnek olarak tahakkuk ne kadar yapılmış ifade edilmiyor.

“Geçiştirme bilgilerden kaçınılmalı”

Özel Kalem Müdürlüğü'nün, bölümü önemli bir tablo olmasına rağmen 4 madde ile geçiştirilen bir bölüm olmuş. Harcaması ne kadar, temsil ikramları ne kadar bu tabloda bir şey görememekteyiz.

"İnsanların bilgi edinme ve öğrenme sürecini topluma yayılmalı" Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, 181 sayfa, 5 maddesinde meclis ve encümen karalarının kurumun web sitesinde yayınlanır hale gelmesi maddesi, Çok kolay olan bir projeyi bile gerçekleştiremedik. Nedir diyecekseniz belediye aylık meclis toplantıları web sayfamızda yayınlamayı bile beceremedik geçen 5 yıldır aktif hale getirilemeyen bir madde, lütfen bu konuda ağırlığınızı koyun. Şeffaf bir belediye hizmeti ve karar alma sürecinde insanların bilgi edinme ve öğrenme sürecini topluma yayalım. 14. madde de ise bilgi edinme ve şikayet dilekçelerinin web üzerinden başvuru ve takibi yapması çok önemli bir konu. Hantal bir yapının ortadan kalkması bilgi toplumu haline gelen sistemde bu tür teknolojik gereksinimler ihtiyaçdır. Mutlaka ivedi olarak sayın başkan ve meclis bu konuda gereğinin yapmalıdır. Değerlendirme sayfasında, 183. Sayfa tehditler bölümünün içinde, kent bilincinin yerleşmemiş oluşu bunu bir tehdit olarak algılamamak için Kentin Kimliği, doğrudan kent üzerinde gözlenebilir özelliklerin yanı sıra, zaman içinde onda yaşananlar ve elde edilen tecrübelerden hareketle ona yakıştırılanlardan oluşmaktadır. 

"Kentler, kimlikleri ve ruhları olan mekânlardır" Dolayısıyla, kent kimliği, uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenir. Kentler, kimlikleri ve ruhları olan mekânlardır. Kentin kimliğini; kentin yapıları, mekânları, doğal çevresi ve o kentte yaşayanların faaliyetleri ile ortaya koydukları fiziksel ve sosyal ortam oluşturur. Dönüşüm proje alanlarında, bu yoksulluk ve dışlanmışlık eşitsizliği doğurmakta bu bölgelerde yaşayan insanların ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmaktadır.  Bu bölgelerde uygulanan dönüşüm projeleri dışlanmışlığı daha da derinleştirmektedir. Kentte insan hakları belgeleri, günümüz kentlerinde ortaya çıkan hak ihlallerinin önüne geçebilmek için saygı duyulması, yerine getirilmesi ve korunması gereken hakları içermektedir.  Bu nedenle de kentsel dönüşüm projeleri gibi kent sakinlerinin başta barınma hakkı olmak üzere, bir dizi haklarının ihlallerine yol açabilecek proje ve programların engellenmesi için, kanaatimizce aşağıda başlıklar halindeki belirtilen konulara titizlikle dikkat edilmelidir. Eşitlik ve Ayrımcılığa Uğramama Hakkı, Barınma Hakkı, Sağlık Hakkı,Eğitim Hakkı,Çalışma Hakkı,Güvenlik Hakkı, Katılım ve Demokratik Hakkı,Uyumlu Gelişme Hakkı,Çevre Hakkı,Alt Yapı ve Kamusal Hizmetler Hakkı,Ulaşım Hakkı,Kültür Hakkı, Dinlence ve Spor Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı. 

Bu bağlam da ‘’ Kişilikli Kentlerde Kişilikli Yeni Yerleşmeler ‘’ için mimarlık ve şehir plancılığı arasında sıkı bir işbirliğini ön gören çabaları, hemen hemen tüm ülkeler “ Yaşamsal bir zorunluluk’’ olarak kabul etmektedirler.

Bir kent için nazım plan hedefleri açısından da asla ‘’ ÜTOPYA’’ sayılmayacak 30 yıllık, hatta 50 ve 100 yıllık aşamaları içerecek sosyal ve mekânsal planlama çerçevesinde geleceği güvenceye alacak planlamalar, siyasetçiler ve profesyonel meslek insanlarına şimdiki genel ‘’ imar bilinci’’ içinde ‘’güncel prestij’’ kazandırmasa bile, ‘’tarihe geçmelerini’ ’sağlayacaktır.

"Kentsel dönüşüm uygulmaları ne durumda?" Kentsel dönüşüm projelerinde karşımıza iki seçenek ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, yapı yoğunluğunu göreli olarak daha alçak yapılarla, ikincisi ise aynı yapı yoğunluğunu yüksek yapılarla sağlamaktır. Çayırova'nın mahallerinde yapılmak istenene kentsel dönüşüm de bu bağlamda sıkıntılı bir sürece girmiştir. Özellikle Cumhuriyet ve İnönü mahallerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluru ile bu bölge proje alanı ilan edilmiştir. Halbu ki, belediyemizin 2981 sayılı yasanın fiili duruma göre imar uygulaması yapması gerekirdi. Ama yapmadı. Şimdi ise 6309 sayılı afet riski altındaki alanların hakkında kanun ile yaptırım yapmaya çalışmaktadır. 

"Her çalışmadan yasayanların haberi olması gerekiyor" Orada yaşayan insanların haklarını elinden alarak sadece enkaz bedeli karşılığında onlara sözde daire ile vermeye çalışarak arkadan dolanmaya çalışmaktadır. O bölgeden habersiz orada yaşayan insanların yapılan işlemlerden devre dışı bırakılması o insanları tedirgin etmektedir. Belediyemizin bu konudaki yaptığı her çalışmadan yasayanların haberi olması gerekiyor.

Sonuç olarak, Genel olarak, kentsel dönüşüm durumu hassas bir konudur. O yüzden toplumun tüm katmanlarını bu bileşenlerini bu sürecin içerine katmak gerekiyor. Kent dönüşürken, eğer kentsel kimliğini ve estetik niteliğini kaybederse, günümüzün yarışan kentler sürecinde de o kentin geride kalacağı unutulmamalıdır.  Yenilebilir enerji ile ilgili her hangi bir çalışmalar bulunmamaktadır. Mahalleleri ile var olan Çayırova, mekânsal estetiğinin yanı sıra, sosyal ve kültürel yönleri ile de insan odaklı projeler ile kendine has özelliklerini koruyarak dönüşmelidir.  İyi bir Kent yönetmek sadece biz büyük bütçeli bir Belediyeyiz demekle olmuyor.  "Marka kent olmak istiyorsanız çoğulcu demokrasiyi işletmemiz gerekiyor" Vizyonu olan marka kentlere baktığımız da Kurumsal Gelişime önem veren, eğitime, çevreye yenilebilir enerjiler üzerinde çalışmalar yapan bir yapıyı işaret eder. 

Batı yakası il olmalı Kocaeliye baktığımızda Türkiye’de en borçlu belediye, bırakın vizyon kent olmayı hala, taşra kenti statüsünde. Biz çayırova’da bu yapıdan kurtulmak hatta batı yakasının bir İL OLMASI olması için elimizden geleni yapma gayreti içinde olmalıyız."

YORUMLAR Üye Girişi

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Kocaeli Haberci Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız
DepolamaTaşıma iletme sistemiMerdiven Tırmanma CihazıEngelli merdiven tırmanıcıUluslararası evden eve nakliyatAdaklıklazer epilasyonAnkara evden eve nakliyat